- Uvod

- Predsedniki -
I presidenti

- Bojan Pavletič in memoriam

- Atletika
- Atletica leggera

- Gimnastika - Ginnastica

- Košarka - Pallacanestro

- Namizni tenis
- Tennistavolo

- Nogomet - Calcio

- Odbojka - Pallavolo:
moški - maschile
- ženske - femminile

- Plavanje - Nuoto

- Reprezentanti
- I nazionali

- Športna šola - Scuola dello sport

 

50

Atletika - Atletica leggera

Po slikah komentar Bruna Križmana
Dopo le foto un commento di Bruno Križman


1963 - Stojan Sancin, prvi in deželni rekord
na 1.200 m med naraščajniki


17.3.1963 - Gradišče; Stojan Sancin (2. mesto)


1963 - Radovan Fučka


27.7.1963 - Gorica, Radovan Fučka (krogla, 1.mesto s 14,51 m)


27.7.1963 - Gorica, Radovan Fučka (disk)


16.3.1963 - Gorica, trening FIDAL: Igor Dolenc


16.2.1964 - Opčine, Eleksander Košuta, Boris Košuta, Milan Pahor


16.2.1964 - Opčine; Stojan Sancin (127)


1.3.1964 - Opčine: 1. Stojan Sancin, 2. Duško Švab


2.6.1964 - Trst, štafeta 4x100 m: Duško Švab predaja palico Borisu Gombaču


23.5.1965 - Trst: Ravel Kodrič


20.6.1965 - Videm: Ravel Kodrič


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor - Torriana; od leve: Boris Fabjan,
Radovan Fučka, Iztok Furlan, Boris Košuta, Boris Baša, Duško Švab, Bogomil Gabrovec,
Giani Furlanič, Aleksander Košuta, Emil Sedmak, Stojan Sancin (Boršt), Stojan Sancin
(Log), Vojko medvešček, Vojko Cesar


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor - Torriana;
Vojko Cesar


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor - Torriana; Vojko Cesar


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor - Torriana; Vojko Cesar


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor -
Torriana: Aleksander Košuta


7.10.1965 - Nova Gorica, troboj: Nova Gorica - Bor - Torriana;
Vojko Cesar; štafet 4x400 m: Duško Švab, Aleksander Košuta


17.2.1965 - Katinara; Borut Spacal, Radovan Fučka, Edvin Žerjal, Stojan Sancin


21.7.1968 - Gorica: Duško Švab


28.8.1967 - Trst: Vojko Cesar


3.8.1968 - Trst: Sonja Lukač


3.8.1968 - Trst, tretja od leve: Sonja Lukač


6.10.1968 - Trst: Duško Švab


1969 - Duško Švab


24.9.1970 - Stojan Udovič


1970 - Stojan Udovič


1972 - Vojko Cesar (deseteroboj)


1975 - Kranj: Sonja Antoni, Irena Tavčar, Loredana Kralj


1975 - Borovi atleti na Triglavu


1975 - Videm: Loredana Kralj


1976 - Duško Švab


1976 - Gorica: Duško Švab


1976 - Marina Purič


1977 - Gabrijel Sedmak


1977 - Gabrijel Sedmak


1977 - Igor Bigatton


8.12.1977 - Kros: Nadia Menegatti (nr. 29)


1981 - Marina Purič


15.7.1981 - Turin, italijansko državno prenstvo, krogla: 5. Irena Tavčar (13,00 m),
6. Loredana Kralj (12,34 m)


1994 - Igor Sedmak


2000 - Borova ekipa

Mednarodni kros v Nabrežini v organizaciji ŠZ Bor

 


8.10.1966; 9. slovenske športne igre: Emil Sedmak


4.8.1968; Trst - Trieste, Bruno Križman


1972; Fabio Ruzzier


3.4.1976; Nova Gorica: Sonja Antoni


1976; stoje od leve: Loredana Kralj, Patrizia Padovan, Irena
Tavčar, Marinka Semolič, Bruna Mahne; sede: Sonja Antoni,
Daniela Tretjak, Marina Purič


1976; Peter Zupan


1977; Nadja Debenjak


26.10.1980; Gorazd Pučnik


1981; Tiziana Natural, Sara Umari


24.4.1983; Martina in/e Ivo Grilanc (Gherlani)


24.4.1983; Borut Race

 

SINOVI NIŽJEGA BOŽANSTVA

S čim načeti spomine na Borovo atletiko? S kronološkim navajanjem dogodkov ali z analizo dosežkov, ki so privedli do neslutenega razvoja in vzrokov, ki so povzročili zamrtje delovanja?
Nedvomno je atletika športna panoga za posebno kategorijo ljudi. Egoističen naboj je prvina, ki pri njej ne sme manjkati. Je že prav, da v klubu obstajajo njegova simbolika, odbor, trener in klubski tovariši. Med tekmo pa se boriš najprej sam s seboj. Teči moraš nekaj sekund ali desetink manj kot prej, skočiti nekaj centimetrov više ali dlje in meter mora izmeriti daljšo razdaljo na zelenici. Čim teh dejstev ni mogoče več uresničevati, se lahko pojavi malodušje. In potem? V herojskih časih so navadno stisnili zobe in šli naprej, v pionirskih sta predstavljali motivacijo klubska in narodnostna pripadnost, v današnjih potrošniških pa je skoraj vse podrejeno uspehu. Ne samo: takojšnjemu uspehu. Dosegljivemu v najkrajšem času. Ne dopuščam niti olajševalne okoliščine "najkrajšega možnega časa". Uspeh mora biti hiter kot internet. Prve vrednote se danes izginile, druge so šibke, zadnje pa kraljujejo. Z njimi se bo moral soočati kdorkoli bo skušal vdahniti novo življenje domači atletiki.
Pravim domači, ne borovi, ker so atleti v modrih dresih res nastopili v prvih 60. letih, atletika pa je bila prisotna tako v prvih povojnih letih, kot tudi v obdobju med obema vojnama. O njej pričajo zapisniki iz zaprašenih arhivov in časopisni odrezki, res italijanski, vendar z neizpodbitno slovenskimi priimki. Zgodba je torej mnogo daljša od tiste uradne, ki jo priložnost 50-letnice obeležuje.
Prvi uraden nastop Bora sega v leto 1962, leto prej pa so že krožili papirji, ki so napovedovali, da se bo nekaj zgodilo. Registracija društva je šla obvezno preko italijanske atletske zveze, katere odbor je vseboval nekaj nam ne posebno naklonjenih ljudi. Pravila so nalagala sprejem ali utemeljeno zavrnitev. In kakšna naj bi bila utemeljitev zavrnitve? Nekdo je celo zatrjeval, da bi se morali prijaviti v Jugoslaviji. Obvladala je milejša oblika diskriminacije: zveza je določenemu človeku poverila nalogo, naj se pri sv. Jakobu pozanima, če je Bor leglo teroristov ali kaj drugega. Zakaj pri sv. Jakobu? Tam je imel Bor nekaj let uradni sedež. Seveda ni ta detektiv odkril ničesar, ker delovanja tam ni bilo nobenega. Prižgali so nam zeleno luč. Sprejem je imel politične posledice. Zagovornik jugoslovanske opcije je protestno odstopil iz odbora. Ves potek je razviden iz zapisnikov.
Borovi atleti, ki so zaradi strokovnih razlogov delovali izven prijateljskih zidov stadiona Prvega maja, so se morali še nekajkrat srečati s šikaniranjem. Tako je predsednik zveze v neki priložnosti pozval na razgovor načelnika in ga seznanil z nejevoljo do uporabe slovenskega jezika na stadionu .... posebno med tekmovanji...... Treningi so se odvijali v bolj zasebnem okolju. Predsednik je doživel zelo oster nastop in z uradnega prizorišča ni bilo več nevšečnosti.
Zelo močan je bil napad leta 1963, ko je Bor razpisal deželno tekmovanje za mladinske kategorije. Nagajal je pristojen urad občinske uprave, ki je bil pristojen za dodeljevanje občinskega stadiona in slačilnic, istočasno pa so drugi klubi ustvarili fronto, ki je imela za cilj bojkot tekmovanja. Njihov vpliv je segal tudi v Gorico in Videm in udeležba je bila v resnici skromna. Stvar pa je imela tudi svojo pozitivno plat. Gosti prisotnih deželnih klubov so spoznali zahrbtnost in domače športne delavce je izpeljava tekmovanja spodbudila k vztrajnemu delu.
Leto 1963 je bilo čisto posebno. Bor je razpolagal z lepim številom nadarjenih mladih atletov, ki so resno trenirali. Sploh je bila rednost pri treniranju tisti element, ki je omogočal dodeljevanje športne opreme (trenerka je bila veliko priznanje) in sploh nastopanje. Leto je pomenilo tudi nastop na mladinskem državnem prvenstvu v Bologni. Zamislili smo si ga dokaj velikopotezno. Na kraj smo prispeli že v petek, da bi ne tekmovali utrujeni. Bili smo močno motivirani, saj smo si na levo stran jopičev prišili društven grb in se z njim razkazovali po emilijskem mestu. Gledali so nas z začudenjem, ki je danes verjetno namenjeno nogometašem. Člani drugih tržaških klubov so bili nekoliko zavistni na našo pogruntavščino. Tekmovalni uspeh je bil izreden in je opravičil naš zanos.
Dobri rezultati, močna prisotnost v pokrajinskih mladinskih reprezentancah in sposobnost organizacije tekmovanj, so omehčali odpor in diskriminacije so dejansko izginile.
Tržaški pisec Roberto Weber, tudi sam svoj čas atlet, je tako opredelil odnose na tržaškem stadionu: "....atleti in atletinje Ginnastice Triestine, zibelke tržaškega liberalnacionalizma in iredentizma, so zasedali dobro tretjino tekališča in odskočišč, sivo območje je vsebovalo znatno prisotnost ljudske komponente klubov, ki so težili k političnim strankam ali državnim ustanovam (CSI, Edera, CUS). Skupino atletov Bora so predstavljali fantje iz kraške planote, Slovenci po narodnosti in kulturi. Pretežno so zasedali zaletišča za mete s prisotnostjo kakega srednjeprogaša ali tekača čez ovire...
nekaj atletinj Fiamme, v popolni nevednosti, da je bilo njihovo društvo simbol fašistov, je vadilo sprint in štafete..." Mimo nekaj nepomembnih netočnosti, je Weber pravilno ocenil razmerja idejnih moči.
Celotno delovanje je slonelo na tandemu Vojko Cesar - Bruno Križman. Prvi je treniral samega sebe in vse tiste, ki so se približali atletiki. Drugi je skrbel za dokumentacijo. Tak način delovanja je še danes odločilen za uspehe ali neuspehe klubov. Tisti, ki premorejo ob strokovnem (trenerskem) kadru tudi upravno moč, živijo. Tam, kjer prevlada egocentrizem posameznika ali posameznikov, tam kjer se tudi z birokracijo ukvarjajo trenerji, životarijo.
Vpeljan način delovanja je prinesel Boru odlične rezultate. Tekmovalni rezultati so bili dobri, ali izjemno dobri, gostovanja v deželi in izven nje so bila vedno primerno organizirana, športna oprema je bila prvovrstna in z lahkoto so organizirali tekmovanja.
Nastanek ženskega oddelka je leta 1968 vnesel nov zagon. Prva vrhunska atletinja je bila Sonja Lukač, dobra v celi seriji panog. Njen najbolj odmeven dosežek je bil nastop na državnem mladinskem prvenstvu.
Sprememba v vodilnem kadru je botrovala zastoju v prvih 70. letih, kasnejša pridobitev novih moči, ki so delale tako na trenerskem kot organizacijskem polju, pa je znova dvignila raven. Iz mrzličnega, vendar tudi kakovostnega delovanja na mladiskem polju, se je izluščila kopica imen, ki so dolgo vztrajala na deželnem prizorišču, s prebliski tudi na državnem. Posebno v tej generaciji so se izkazale pozitivne obresti dela, ki je težilo h kakovosti.
Bor je z velikim uspehom nastopal v vsedržavnem tekmovanju "Primavera" in med deklicami nekajkrat osvojil mesta v samem vrhu lestvice. Iz velikega števila atletinj in atletov se je izluščilo nekaj imen, ki jih lahko uvrščamo med zvezde domačega športa. Več let so nižje srednje šole lahko nastopale v Atletski ligi, ki je s tekmovanjem v dvorani, tekom čez drn in strn in programom na stadionu prečesala zmogljivosti vseh, ki so se predstavili na startu.
Obstajale pa so tudi sile, ki so to delovanje zavirale. Nekatere šole so se tekmovanj udeleževale v polnem sestavu, drugih sploh ni bilo na startu. Do izraza je prihajala naša maloštevilčnost in posledična potreba, da se ščiti krajevne potrebe. Lahko trdimo, da je bila Atletska liga velik potencial, ki je ostal brez trajnih pozitivnih posledic. Po drugi strani je izostrila stališča pri enotah, ki so se branile pred vdorom v njihov vrtiček.
V drugi polovici 70. let in v prvih naslednjega desetletja je Atletika Bora občasno izdajala tudi bilten, ki je beležil vsako potezo delovanja in se nekajkrat spustil tudi na idejna tla. Razmišljanje, če se moramo usmeriti v množičnost ali vrhunskost je zaposlovalo športne delavce. V velikem zanosu smo s teorijami pretiravali. V dejstvih se je izkazovalo, da je lažje pri obdelovanju kakovosti. Množičnost pa je omogočala veliko vidnost atletike in njeno pogajalsko moč, kot bi se temu reklo v okviru politike.
Čeprav je priložnost 50-letnice zelo slovesen trenutek, je treba izpostaviti skoraj trajno konfliktnost med atletskim odsekom in glavnim odborom Združenja. Sama oddaljenost vadbenih in tekmovalnih prostorov od varne prvomajske trdnjave, je omogočala in največkrat terjala zelo avtonomno delovanje. Na tedenskih sejah glavnega odbora, ki so se odvijale vsak ponedeljek, je bilo pod prvo točko dnevnega reda vpisano "delovanje sekcij". Po abecednem redu je bila atletika prva na vrsti in z njo so odborniki opravili v dveh-treh minutah: kje smo tekmovali, kaj smo dosegli, kam se odpravljamo. Druga košarka je, s podobno avtonomijo kot atletika, odščipnila le nekaj minut več, nato pa je do polnoči in čez tekel pogovor o odbojki.
Ni izključeno, da so k osamljenosti prispevale tudi idejne naravnanosti. posameznikov, ki so udejanjali delovanje na atletskem področju. Atletika je tudi zaradi tega minimalno črpala iz "družbenega gospodarstva". Nekaj oglasov na publikacijah ob priliki mednarodnih tekmovanj je predstavljalo edini izplen.
Če bi sešteli manjša in večja tekmovanja, ki jih je Bor priredil na starem "Grezarju" ali na Kolonji, bi zneslo več desetin prireditev. In vendar so prsti ene roke dovolj, da bi našteli prisotnost na njih trenutnega predsednika Združenja. Nenaklonjenost je atletika uživala tudi v občih organizacijah naše narodnostne skupnosti.
Prelomnih let je bilo pri atletiki kar nekaj. Boleči sta bili na primer leti 1977 in 1978 s posledicami, ki so bile v športni areni dramatične. V njih pa je bilo tudi nekaj pozitivnosti: veliko aktivnega sodelovanja pri stvari, kresanje različnih mnenj, včasih tudi s požarom kot posledico. Pasivnega izpolnjevanje navodil klasičnega "misterja" nismo poznali.
Od prelomnice leta 1984 je šla pot samo še navzdol.
Posameznik iz prve generacije je z mero poguma nekaj let vzdrževal ime Bora na tržaškem prizorišču, spet pa se je izkazalo, da je društvo uspešno samo, če izvaja delitev dela na športno in upravno. V tej dobi je bilo zasejanih nekaj dejstev, ki bodo dolgoročno predstavljala probleme za tistega, ki bo obnavljal našo atletiko.
Kako in kdaj bi lahko obnovili atletsko sekcijo?
Verjetno je razpoložljivih še nekaj oseb iz prve ali srednje generacije, ki bi poprijele za delo. Pogoji pa so danes bistveno različni. Materialno celo boljši, vendar s skrito nevarnostjo generacijskega odmika v zasedi.
Bruno Križman

FIGLI DI UN DIO MINORE
Quali collegamenti suscitano i ricordi dell'atletica del Bor? Un'esposizione cronologica oppure un'analisi dei fatti che hanno condotto a uno sviluppo di notevoli proporzioni e poi delle cause che hanno determinato l'estinzione dell'attivita'?
L'atletica e' indubbiamene una disciplina sportiva adatta a gente particolare. La componente egoistica e' un elemento indispensabile. Una societa' ha i suoi simboli, il consiglio direttivo, l'allenatore e gli atleti che possono anche essere amici. Ma durante una gara devi lottare soprattutto con te stesso. Devi correre qualche secondo o decimo di secondo piu' velocemente di prima, devi saltare qualche centimetro in piu' e il metro deve sancire sul prato un lancio piu' lungo.
Quando non si hanno piu' questi riscontri le motivazioni possono scemare. E allora? Durante i tempi eroici si stringevano i denti e si andava avanti, nell'epoca del pionierismo il possibile vuoto veniva colmato dal senso di appartenenza nazionale e dall'affetto per i colori sociali. Oggi quasi tutto e' subordinato al successo. Non solo: al successo immediato. Da raggiungere in tempi rapidi. Non prendo in considerazione nemmeno la possibilita' del "tempo ragionevolmente piu' breve". Il successo deve essere veloce come l'internet. I primi valori citati sono gia' scomparsi, i secondi sono deboli, ma gli ultimi la fanno da padroni. Chiunque si cimentera' con tentativi di rivitalizzare la nostra atletica, dovra' fare i conti con la nuova mentalita'.
Dico la nostra atletica e non quella del Bor, perche' se gli atleti nella maglia celeste incominciarono a gareggiare appena nei primi anni 60, l'atletica era presente sia nei primi anni del dopoguerra, come pure tra le due guerre. La prima fase viene testimoniata da referti custoditi in archivi polverosi, alla seconda fanno riferimento i ritagli stampa, sebbene italiani, riportanti cognomi chiaramente sloveni. La storia va quindi piu' indietro nel passato di quanto il cinquantennio possa concedere.
Il Bor debutta nell'atletica nel 1962, ma gia' un anno prima circolavano documenti, dai quali si evinceva che qualcosa stava per succedere.
L'iscrizione della Societa' doveva per forza passare per la federazione italiana di atletica, ma nel comitato regionale della stessa c'erano persone a noi particolarmente ostili. Le regole prevedevano o l'accettazione della domanda o il rifiuto con una valida motivazione. Qualcuno era convinto che il Bor dovesse aderire alla federazione atletica jugoslava.Prevalse una forma piu' blanda di discriminazione: la federazione affidava a persona fidata l'incarico di verificare nel rione di San Giacomo, se il Bor era un covo di terroristi. Perche' proprio a San Giacomo? Il Bor aveva li' la sede puramente formale. Il detective non poteva scoprire niente, in quanto di attivita' a San Giacomo proprio non ce n'era. Si accese il semaforo verde. L'iscrizione nella federazione ebbe conseguenze politiche. L'assertore dell'opzione jugoslava si dimise per protesta dal comitato regionale. I fatti sono fedelmente riportati nei verbali delle sedute.
Gli atleti del Bor, che per ragioni logistiche svolgevano la loro attivita' fuori dalle mura amiche del campo Primo maggio, dovettero affrontare l'intolleranza ancora in qualche occasione. In una di queste il presidente federale convoco' il responsabile della sezione per riferirgli del malumore causato dall'uso della lingua slovena sul campo di Valmaura ....specialmente durante le gare .... Gli allenamenti si svolgevano comunque in una forma piu' riservata. Ottenne una reazione molto decisa e dall'organo sportivo non vi furono piu' incovenienti.
Un nuovo attacco si verifico' nel 1963, quando il Bor decise di organizzare una gara regionale per le categorie giovanili. Si ebbero scaramucce da parte dell'ufficio comunale che gestiva la disponibilita' dello stadio e degli spogliatoi, mentre in citta' si formava un fronte, avente per obbiettivo il boicotaggio delle gare. Furono coinvolte anche Gorizia e Udine e le gare ebbero effettivamente una partecipazione abbastanza scarsa, ma la mossa provoco' anche effetti positivi. Mise a nudo la perfidia e diede al gruppo nuovo slancio nel lavoro quotidiano.
Il 1963 fu un anno speciale. Il Bor disponeva di un forte contingente di giovani talenti che si allenavano con regolarita'. La costanza negli allenamenti era del resto l'elemento qualificante per l'assegnazione degli indumenti sportivi (la tuta era considerata come un alto risconoscimento) e la partecipazione alle gare. In quell'anno il Bor prese parte anche ai campionati nazionali giovanili a Bologna. La squadra si reco' in Emilia con un giorno di anticipo, per evitare il rischio di gareggiare stanchi del viaggio. L'entusiasmo era alle stelle. Atleti e accompagnatori si cucirono sulle giacche il simbolo della societa', destando curiosita' tra i passanti. Gli atleti delle altre societa' triestine furono forse invidiosi di questa trovata. In quell'occasione i risultati sportivi giustificarono il nostro fervore.
I buoni risultati, un notevole contributo alle rappresentative provinciali giovanili e la capacita' di organizzare gare abbatterono le diffidenze ed il clima generale miglioro'.
Lo scrittore triestino Roberto Weber, anche lui un tempo atleta, cosi' descrisse lo stato dei rapporti al campo di Valmaura: "....gli atleti e le atlete (italiani) della Societa' Ginnastica Triestina, culla dei Liberalnazionali e dell'Irredentismo triestino, occupavano un buon terzo di piste e pedane (corsa veloce e salti in particolare); una zona grigia era rappresentata dalla cospicua componente nazionalpopolare degli atleti aderenti agli Enti di Promozione sportiva (CSI, Edera, CUS) che affollavano indifferentemente piste e pedane di salto e di lancio; il gruppo della Bor raccoglieva tutti gli atleti dell'altopiano di etnia e cultura slovena, e oltre a presidiare con forza la zona lanci offriva ospitalita' a qualche mezzofondista e a qualche ostacolista; l'esiguo gruppo della Fiamma, cinque o sei atlete, totalmente inconsapevoli di rappresentare il gruppo sportivo simbolo dei fascisti, provava velocita' e staffette...". A parte alcune insignificanti inesattezze, Weber fotografava con precisione il quadro.
Tutta l'attivita' di allora era affidata al tandem formato da Vojko Cesar e Bruno Križman. Il primo allenava se stesso e tutti quelli che si avvicinavano all'atletica. Il secondo badava alla burocrazia. Un'attivita' cosi' organizzata e' fondamentale per il successo. Le societa' che, accanto allo staff tecnico, dispongono anche di un apparato amministrativo, prosperano. Dove invece prevale l'egocentrismo di uno o piu' individui, dove gli allenatori si occupano anche della burocrazia, si sopravvive. Il metodo applicato nel Bor ha portato la sezione di atletica a notevoli successi sportivi. La partcipazione a gare in regione e fuori regione era ben organizzata, gli attrezzi sportivi erano di prim'ordine ed esisteva la capacita' di organizzare gare.
La creazione della sezione femminile nel 1968 diede al Bor nuovo vigore. La prima atleta di valore fu Sonja Lukač, competitiva in tutta una serie di specialita'. Il suo risultato piu' notevole fu la partecipazione ai campionati italiani giovanili.
Variazioni nei quadri dirigenziali diedero luogo ad un calo nell'intensita' del lavoro, ma la successiva acquisizione di forze nuove nel tecnico e nell'amministrativo porto' ad un nuovo innalzamento della produttivita'. Da un'attivita' frenetica, ma anche qualitativa nel settore giovanile, cominciarono ad emergere alcuni nomi che per lungo tempo riempirono le cronache regionali, come anche quelle nazionali. Quella generazione in particolare raggiunse la maturita' grazie a un lavoro che tendeva decisamente verso la qualita'.
Il Bor partecipava con grande successo al trofeo nazionale "Primavera", raggiungendo spesso posti vicino al vertice nelle classifiche nazionali. Da un grande numero di atlete ed atleti scaturirono nomi che possono venir annoverati tra le stelle del nostro sport. Per diversi anni le scuole medie inferiori avevano a disposizione la "Lega atletica", con gare al coperto, la corsa campestre e un programma in pista. Venivano sistematicamente verificate le potenzialita' di tutti quelli che vi partecipavano.
C'era pero' anche chi ostacolava quest'iniziativa. Alcune scuole partecipavano con tutti gli effettivi, altre non si presentavano nemmeno. Appariva molto evidente la nostra scarsa numericita' e la consegunte neccessita' di proteggere realta' sportive locali. Possiamo asserire che la "lega atletica" e' stata uno strumento potenzialmente molto valido, ma senza riscontri positivi duraturi. Dall'altro canto aveva messo in luce l'ostilita' di altre entita' sportive che si difendevano da attacchi verso i loro domini.
A partire dalla seconda meta' degli anni 70 il Bor comincio' anche con la pubblicazione di un bollettino a circolazione interna contenente i dati di tutta l'attivita' e con commenti di politica sportiva. Il dibatito principale verteva sul problema se si doveva insistere sullo sport di massa o puntare invece sulla qualita' degli individui. Indubbiamente si esagerava con queste teorizzazioni. In pratica veniva dimostrato che era piu' facile lavorare sulla qualita'. Le manifestazioni di massa permettevano pero' una maggiore visibilita' dell'atletica, concedendo a questa un maggiore potere contrattuale, per dirla in gergo politico.
Pur essendo la celebrazione del Cinquantenraio un momento solenne, non bisogna dimenticare la quasi perenne conflittualita' tra la sezione atletica e il consiglio direttivo dell'Unione. La reale lontananza del luogo di allenamento e delle gare dalla sicura fortezza del campo Primo maggio, permetteva e spesso imponeva una gestione molto autonoma. Nelle sedute settimanali del consiglio, che si svolgevano al lunedi', l'ordine del giorno si apriva con le relazioni sull'attivita' delle sezioni. L'alfabeto dava la precedenza all'atletica che veniva sbrigata in due-tre minuti: dove abbiamo gareggiato, con quali risultati e dove saremmo andati la settimana successiva. Qualche minuto di piu' veniva dedicato all'altrettanto autonoma pallacanestro, mentre fino a mezzanotte e oltre si parlava della pallavolo. Non e' da escludere che gli orientamenti ideologici di chi gestiva l'attivita' dell'atletica non contribuissero ad esaltare l'isolamento. L'atletica attingeva pochissimo dall'economia "sociale". Alcuni riquadri pubblicitari su opuscoli stampati in occasione di gare internazionali rappresentavo gli unici introiti.
Sommando le piccole e le grandi manifestazioni organizzate dal Bor al vecchio "Grezar" e al campo di Cologna, si arrriverebbe al numero di diverse decine. Ma basterebbero le dita di una sola mano per abbinare le visite a queste gare dei presidenti di turno dell'Unione. Scarso interesse per l'atletica veniva riscontrato anche nelle organizzazioni di riferimento della comunita' slovena.
Ci furono alcuni anni decisivi. Dolorosi gli avvenimenti del 1977 e del 1978, con conseguenze drammatiche nel campo sportivo e dei rapporti umani. Cio' nonostante ci furono anche delle positivita': molta partecipazione diretta nel dibattito, confronto di idee, alle volte anche estremamente acceso. Mai si sono riscontrati fenomeni di passiva obbedienza.
Dall'anno 1984 in poi l'attivita' e' andata sempre scemando.
Un personaggio della prima generazione per qualche tempo riusci' a garantire la presenza del Bor sulla scena triestina, ma ben presto si dimostro' che una societa' puo' avere dei risultati soltanto con la divisione tra sportivo e amministrativo. In questo periodo sono stati registrati dei fatti che a lungo andare causeranno dei problemi a chi rivitalizzera' la nostra atletica.
Come e quando la sezione di atletica potra' rivivere?
Alcune persone della prima generazione e di quella di mezzo sarebbero probabilmente disposte a dare una mano. Le condizioni sono pero' oggi del tutto differenti. Materialmente anche migliori, ma con gravi pericoli in agguato in considerazione delle differenze di mentalita' generazionali.
Bruno Križman