Sklad - Associazione

MITJA ČUK

34016 OPČINE - OPICINA (TS)
Proseška ulica - Via di Prosecco 131-132
tel. 040-212289 fax 040-2159308

 
       
Ustanovitev društva
1979
 


predsednica Stanislava Sosič Čuk

Društvena barva
rdeča, bela, modra
 
Včlanjeno
ZSŠDI, SOS - Slovenija
 
     

SAMOSTOJNA ENOTA:
Vzgojnozaposlitveno središče - Centro educativo occupazionale Mitja Čuk

Odbor
PREDSEDNICA: Stanislava Sosič Čuk
PODPREDSEDNICA: Nevia Žerjal Leban
TAJNICA: Jelka Daneu Cvelbar

ODBORNIKI: Elvira Feri, Sergio Pettirosso, Miranda Vodopivec

Odgovorni
Specialna olimpiada Slovenije (SOS):
Melita Malalan, Sandi Stefančič

Atletika: Sandi Stefančič
Balinanje: Sandi Stefančič
Kolesarstvo: Melita Malalan
Košarka: Melita Malalan
Plavanje: Claudia Cotič