Jadran 25
1976/77
statistike - statistiche
1. divizija - divisione
1981/82
statistike - statistiche
1986/87
statistike - statistiche
1991/92
statistike - statistiche
1996/97
statistike - statistiche
1977/78
statistike - statistiche
1982/83
statistike - statistiche
1987/88
statistike - statistiche
1992/93
statistike - statistiche
1997/98
statistike - statistiche
1978/79
statistike - statistiche
1983/84
statistike - statistiche
1988/89
statistike - statistiche
1993/94
statistike - statistiche
1998/99
statistike - statistiche
1979/80
statistike - statistiche
1984/85
statistike - statistiche
1989/90
statistike - statistiche
1994/95
statistike - statistiche
99-...
Jadran home page

slov - ital
1980/81
statistike - statistiche
1985/86
statistike - statistiche
1990/91
statistike - statistiche
1995/96
statistike - statistiche
Strelci vseh časov
Marcatori di tutti
i tempi