Mediji in naš šport

SLOVENSKI
v Italiji
- Dom
- Novi Glas
- Novi Matajur
- Novo Delo
- Primorski dnevnik
- Radio Opčine
- Slovensko uredništvo RAI za FJK
- Škrat

v Sloveniji
- Delo
- Ekipa
- Radio Slovenija
- Športel (Tv Koper- Capodistria)

ITALIJANSKI
- Il Gazzettino
- Il Piccolo
- Lunedi` Sport
- Messaggero Veneto
- RAI, Sede Regionale FVG
- Trieste Sport

Naši športni novinarji
in publicisti

Slovensko športno dejavnost v Italiji so spremljali in še vedno spremljajo številni mediji iz Italije in Slovenije.
V Italiji imamo slovenske časopise, revije ter radio in televizijo, ki dajejo našemu športu precejšnjo pozornost. Stalni spremljevalec pestrega in vse bolj razvejanega delovanja naših športnih društev je bil in je Primorski dnevnik, kot tudi ostali naši časopisi, tedniki ali revije. Radio Trst A (sedaj Slovensko uredništvo RAI za FJK) in Radio Opčine sta vedno dala dokajšnjo pozortnost našemu športu.
V Sloveniji bi v prvi vrsti omenili tedensko oddajo o našem športu Športel, ki jo vodi Igor Malalan in ki je zelo gledana tako pri nas kot v Sloveniji. Priližno že 30 let je v največjem ljubljanskem časopisu Delo tedenska rubrika Pismo iz Trsta našega dopisnika Ivana Furlaniča. Od leta 1969 do pred nedavnim je imel naš dopisnik Mario Šušteršič na Radiu Slovenija (prej Radio Ljubljana) tedensko rubriko Tržaško športno pismo. Tedensko rubriko o našem športu je imel tudi Boris Simoneta v Primorskih novicah iz Kopra.
Z vse večjim razmahom našega športa so tudi italijanski mediji o njem začeli poročati, najprej le v krajši obliki, nato pa so mu dajali vse večji poudarek. O našem športu pišejo vsi deželni dnevniki. Ko gre za večje dogodke, pa o njem pišejo tudi državni časopisi.
Vzporedno z razvojem našega športa je zraslo tudi lepo število naših športnih novinarjev in publicistov. Skoraj vsi so člani Društva italijanskih športnih časnikarjev (USSSI) in Društva športnih novinarjev Slovenije. Trije so tudi člani Mednarodnega društva športnih časnikarjev.