RAZNO - VARIE

Trst - Trieste, 31.12.2014

"Slosport", statistični podatki: spet rekord stikov,
več kot 29 milijonov - dati statistici: nuovo record
di contatti, più di 29 milioni

* SLO - Naša spletna stran www.slosport.org je v letu 2014 zabeležila nov rekord stikov: več kot 29 milijonov (točneje 29.225.897), kar je povprečno 2.435.491 stikov mesečno in 80.071 dnevno. Letno je bilo edinih obiskov 159.459, število obiskov 357.589 in strani 1.376.506. Uredništvo se vsem obiskovalcem naše strani iskreno zahvaljuje za zaupanje.

* ITA - Il nostro portale www.slosport.org ha registrato nel 2014 un nuovo record di contatti: più di 29 milioni (esattamente 29.225.897), il che è in media al mese 2.435.491 e al giorno 80.071. In un anno si è registrato 159.459 di visite uniche, 357.589 di numero visite e 1.376.506 di pagine. La redazione ringrazia tutti i visitatori del nostro sito per la fiducia dimostrataci.

Podroben opis podatkov - I dati nel dettaglio

V LETU - NEL 2014
Skupno stikov - Totale contatti (hits): 29.225.897
Edinih obiskov - Unique visitors: 159.459
Število obiskov - Number of visit: 357.589
Strani - Pages: 1.376.506

Povprečno mesečno - Media al mese: 2.746.482
Povprečno dnevno - Media al giorno: 88596.017

Največ mesečno - Massimo al mese
december - dicembre 2.746.482
september - settembre 2.73.257
junij - giugno 2.718.958
...

Največ dnevno - Massimo al giorno
16. junija - giugno 166.640
19. maja - maggio 153.654
22. decembra - dicembre 151.003
...

Od - Dal 2000 do - al 2014
leto - anno
skupno - totale
mesečno
al mese
dnevno
al giorno
2000
44.031
3.669
120
2001
177.805
14.817
485
2002
283.956
23.663
777
2003
515.205
42.934
1.410
2004
544.679
45.390
1.489
2005
758.025
63.169
2.082
2006
2.137.230
178.103
5.831
2007
7.271.121
605.927
19.931
2008
11.515.558
959.630
31.470
2009
17.005.726
1.417.144
46.632
2010
18.338.203
1.528.184
50.249
2011
19.159.100
1.596.592
52.513
2012
20.931.870
1.744.323
57.162
2013
23.210.702
1.934.225
63.402
2014
29.225.897
2.435.491
80.071