RAZNO - VARIE

Gorica - Gorizia, 20.11.2015

Uspela delavnica o trenerstvu (coachingu)

Besedilo: Igor Tomasetig

* SLO - V Tumovi dvorani KB Centra v Gorici se je v organizaciji Pokrajine Gorica in s sodelovanjem IALFVG in ZSŠDI odvijala zanimiva delavnica na temo trenerstva (coaching-a), ki jo je v slovenskem jeziku spretno vodila Damijana Kralj, izvedenka na področju coaching-a in razvoja tehnik vodenja, timskega dela in izbire strategij. Kraljeva poklicno sledi na socialnem in tudi poslovnem področju razvoju številnih posameznikov, profesionalcev in skupin v Angliji in širom po Evropi. Triurnega srečanja se je udeležilo skoraj 40 trenerjev, športnih delavcev in staršev slovenskih goriških športnih društev. Ob goriških odbornikih ZSŠDI so bile zastopane vse goriške slovenske športne sredine od odbojkarskih do nogometnih, od košarkarskih do smučarskih vse do planinstva, kajakaštva, kotalkanja, plesa, športnega streljanja, gorskega kolesarjenja, plezanja idr. Prisotne je uvodoma pozdravila in nagovorila pokrajinska odbornica za šport Vesna Tomsič, ki je izrazila svoje zadovoljstvo za tako številno udeležbo in poudarila pomen tovrstnih delavnic za rast in razvoj športnih društev in športnega gibanja na Goriškem. Pobuda sodi v niz srečanj, ki jih v novembru in decembru organizira goriška pokrajina na to temo. Včerajšnje srečanje je edino, ki je potekalo v slovenskem jeziku za kar gre vsa zasluga prav odbornici Tomšičevi, ki je v ta projekt močno verjela.