ZSŠDI

Trst, 23.12.2015

Športna voščilnica in predstavitev novega športnega avtobusa
Auguri dei nostri sportivi e presentazione del nuovo autobus

* SLO - V Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan je bila v organizaciji ZSŠDI zelo uspela prireditev s športno voščilnico in predstavitvijo novega športnega avtobusa. Športnega srečanja se je udeležilo veliko predstavnikov naših društev, uglednih gostov in seveda novih športnih ambasadorjev ZSŠDI, katerih slike na novem, drugem športnem avtobusu krasijo šest naših športnikov, ki so se uveljavili na mednarodni ravni. Ti so: gimnastičarka Tea Ugrin, odbojkar Loris Manià, motociklistični voznik Mitja Emili, gorski tekač Tadei Pivk, jahačica Irina Počkar in plavalec Kristian Vidali. Grafiko na avtobusu postojnskega prevoznega podjetja Edo Tours je oblikoval tajnik ZSŠDI Martin Maver.
Prijetnega večera, ki ga je odlično povezoval Evgen Ban, so se udeležili številni gostje, med katerimi naj omenimo le deželnega odbornika za kulturo in šport Giannija Torrentija, tržaškega odbornika za šport Edija Krausa, deželna svetnika Igorja Gabrovca in Stefana Ukmarja, predstavnika Urada za Slovence v zamejstvu Rudi Merljak, predsednik ZKB Dragotin Danev, predstavnika pokrajine Maurzio Vidali in Igor Dolenc ter drugi.
Po uvodnem pozdravu predsednika ZSŠDI Ivana Peterlina (njegov poseg objavljamo v celoti) sta za glasbeni utrinek poskrbela Martina Feri in Aljoša Saksida. Besedo je nato prevzel vodja postonjnskega podjetja Edo Tours Uroš Žagar, ki se je pohvalno izrazil nad novo pobudo ZSŠDI in da je podjetje še bolj utrdilo vezi s Slovenci v Italiji. Evgen Ban je nato pred mikorofon povabil nove ambasadorje našega športa, s katerimi je imel kratek in hudomušen intervju. Le Tadei Pivk je bil upravičeno odsosten zaradi drugih obveznosti.
Sledila je zabavna točka voditeljev priljubljene jutranje radijske oddaje Radia Trst A Marka Sancina in Borisa Devetaka, ki sta razkrila, kaj se bo na našem športnem področju zgodilo leta 2070, ko bo ZSŠDI praznovalo svojo 100-letnico ustanovitve. Zelo uspel večer se je končal s srečolovom, z družabnostjo in seveda z voščilom, da bi bilo leto 2016 še bolj uspešno kot letošnje, ki je bilo sicer bogato in razvejano.

Pozdravni nagovor predsednika ZSŠDI, Ivana Peterlina

Spoštovani gostje, dragi prijatelji,
verjemite, da sem izredno počaščen, da kot predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji lahko spregovorim nekaj uvodnih besed na tem našem večeru, ki bo zakoličil novo pomembno etapo našega športnega gibanja. Predstavili bomo nove ambasadorje našega slovenskega športa v Italiji, fante in dekleta, vrhunske športnike, ki v panogi, v kateri nastopajo, spadajo v sam vrh italijanskega športa! To so naši fantje in dekleta – v njih bije slovensko srce in radi so sprejeli vlogo in imenovanje za ambasadorje našega športa.
Mislim, da je to nekaj lepega in velikega, v našem prostoru predstavlja to popolno novost, na katero moramo biti prav mi športniki, ki smo to zgradili, še posebno ponosni!
Prisrčno in z veliko hvaležnostjo pozdravljam naše prijatelje – gospodarske sodelavce, ki so nam omogočili, da danes po nekaj več kot enem letu javnosti lahko predstavimo še drugi športni avtobus. In tudi to je po mojem mnenju nekaj enkratnega in edinstvenega za ta naš zamejski prostor.
Pa naj to ne izzveni kot neke vrste samohvale, sploh ne! Ponosen sem, da naš šport ne ostaja zgolj pri besedah, ampak da resnično, v povezavi z drugimi, lahko ustvarimo marsikaj dobrega, skratka, da SKUPAJ ZMOREMO!
Vsem želim srečen božič in uspešno, srečno, predvsem pa zdravo novo leto! Srečno!

* * *

* ITA - Presso il Centro triestino del libro in piazza Oberdan si è tenuta una bella cerimonia con degli auguri natalizi in "salsa sportiva" dello ZSŠDI e la presentazione del nuovo autobus degli sportivi. In tantissimi hanno preso parte all'evento, inclusi i nuovi ambasciatori sportivi dello ZSŠDI, presenti su delle gigantografie sulla nuova corriera: la ginnasta Tea Ugrin, il pallavolista Loris Manià, il motociclista Mitja Emili, il campione del mondo Skyrace Tadei Pivk, la cavallerizza Irina Počkar e il nuotatore Kristian Vidali. Le grafiche presenti sull'autobus di proprietà dell'azienda di Postumia Edo Tours sono state realizzate dal segretario dello ZSŠDI Martin Maver.
La serata è stata condotta da un ottimo Evgen Ban. Hanno preso parte all'evento l'assessore regionale Gianni Torrenti, l'assessore comunale Edi Kraus, i consiglieri regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar, il rappresentante degli uffici del ministero per gli Sloveni nel mondo Rudi Merljak, il presidente dello ZKB Dragotin Danev, i rappresentati provinciali Maurizio Vidali e Igor Dolenc e moltissimi altri.
Dopo il saluto del presidente dello ZSŠDI Ivan Peterlin (il suo discorso è pubblicato in seguito) Martina Feri e Aljoša Saksida hanno fornito lo sfondo musicale. E' intervenuto poi il direttore della Edo Tours Uroš Žagar, il quale ha dichiarato, che l'azienda ha ulteriormente rafforzato i propri legami con gli Sloveni in Italia. Ci ha pensato poi Evgen Ban a intrattenere il pubblico con delle interviste divertenti agli atleti, tutti presente ad eccezione dell'assente giustificato Tadei Pivk.
Il divertimento è proseguito con la coppia di conduttori radio Marko Sancin e Boris Devetak, conosciuti per il loro programma mattutino su Radio Trst A. La serata si è conclusa con gli auguri per un 2016 ricco di successi.

Intervento del presidente dello ZSŠDI Ivan Peterlin

Gentili ospiti, cari amici,
è per me veramente motivo di grande orgoglio poter prendere la parola in qualità di presidente dello ZSŠDI presentando i nostri nuovi ambasciatori dello sport sloveno in Italia. Sono ragazze e ragazzi che nelle loro discipline sportive rappresentano il top dello sport in Italia, trattandosi nella maggior parte di campioni italiani, giocatori di serie A e addirittura campioni mondiali. Appartengono al nostro mondo sloveno in Italia, si sentono orgogliosi di esserlo e questo è per me e per tutti noi motivo di un gran entusiasmo.
Oggi andiamo a presentare il nostro secondo autobus sportivo, iniziativa che siamo riusciti a mettere in piedi con il contributo fattivo dei nostri partner economici che ringrazio di cuore. Ed anche questo è un unicum di cui possiamo essere veramente orgogliosi.
Ma tutto ciò sta a significare che il nostro slogan INSIEME SI PUO’, coniato un anno fa, è veritiero. Auguro a tutti voi un sereno Natale ed un 2016 pieno di salute, successi e felicità.
In mislim, da je tudi napočil trenutek, saj imate prav zato kozarce že v rokah, da nazdravimo staremu letu v slovo in si zaželimo vse dobro v letu 2016.
Ed questo il momento più opportuno per fare tutti assieme un brindisi con l’augurio per un felice 2016. Alziamo i bicchieri! Na zdravje!

Foto Lako


Tea Ugrin


Tea Ugrin, Evgen Ban


Mitja Emili, Evgen Ban


Mitja Emili, Evgen Ban


Kristian Vidali, Evgen Ban


Aljoša Saksida, Martina Feri


Irina Počkar, Evgen Ban

Irina Počkar, Evgen Danev


Loris Manià, Evgen Danev


Marko Sancin, boris Devetak, Evgen Ban


Srečolov - Lotteria


Srečolov - Lotteria


Srečolov - Lotteria


Aljoša Saksida, Martina Feri


Mitja Emili, Tea Ugrin, Aljoša Saksida, Martina Feri